Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

O szkole

Nasza placówka jest ośmioklasową publiczną szkołą podstawową, która posiada oddziały integracyjne. Nauka odbywa się w dwóch budynkach: przy ul. Krakowskiej (uczniowie klas 1-5) i ul. Licealnej (klasy 6-8). Najstarsze skrzydło szkolne w budynku przy ul. Krakowskiej wybudowano w 1848 roku. Później budynek był rozbudowywany – w latach sześćdziesiątych powstały dwa kolejne skrzydła i sala gimnastyczna, a w dziewięćdziesiątych trzecie skrzydło i basen. W 2019 r. zburzono skrzydło z salą gimnastyczną i w roku 2021 otwarto  je po przebudowie. Znajdują się w nim m.in.: sala gimnastyczna, biblioteka, czytelnia oraz salka fitness. Budynek przy ulicy Licealnej został wybudowany w 2001 roku i oddany do użytku jako Gimnazjum nr 2 w Bieruniu. Po likwidacji gimnazjum stał się częścią naszej szkoły podstawowej.

W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasza szkoła zapewnia opieką pielęgniarki oraz opieką psychologiczno-pedagogiczną. Uczymy się w dobrych warunkach lokalowych, posiadamy bogato wyposażone sale lekcyjne, pracownie komputerowe, sale gimnastyczne, salkę korekcyjną, basen, świetlice, biblioteki, stołówkę, nowoczesne boiska sportowe oraz gabinet pielęgniarki, pedagoga i psychologa.

W każdej z sal lekcyjnych jest sprzęt komputerowy, rzutnik multimedialny, odtwarzacz CD oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, co nie tylko usprawnia pracę, ale także pozwala na wykorzystanie nowoczesnych programów edukacyjnych, by nauka stała się dla dzieci przyjemnością.

W miarę możliwości wdrażamy programy unijne oraz ministerialne, które zapewniają uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych i rozwijania zainteresowań.

Wypracowaliśmy swoje tradycje m.in.:

 • Pasowanie na ucznia
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Tydzień Matematyczny
 • Tydzień Humanistyczny
 • Tydzień Ekologiczny
 • Tydzień Regionalny

Z biegiem czasu zdobyliśmy wiele tytułów i certyfikatów:

 • „Szkoła z Klasą”
 • „Śląska Szkoła Jakości”
 • "Śniadanie daje moc"
 • "Nowoczesna edukacja"
 • "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
 • "Święty w służbie nieugięty"

W szkole realizowane są różnorodne projekty. Obecnie duży nacisk kładziemy na kształcenie odpowiednich nawyków prozdrowotnych – prawidłowego odżywiania oraz aktywnego spędzenia czasu wolnego. Realizujemy projekty ministerialne: „Umiem pływać – Jak ryby w wodzie”, „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – Dobra postawa”. Co roku uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Aktywnie włączyliśmy się w bieruńskie akcje „Rowerowy maj” oraz „Bieruń rowerem stoi”. Ponadto dbamy, aby nasi uczniowie dobrze znali tradycje związane z naszym regionem i miastem. Reaktywujemy gwarę śląską - u nos sie godo i nikt się tego nie wstydzi. Propagujemy edukację w terenie corocznie biorąc udział w akcji Dzień Pustej Klasy. Realizujemy także wiele działań ekologicznych – prowadzimy zbiórkę zużytych baterii, makulatury oraz nakrętek, bierzemy udział w Sprzątaniu Świata.

Nasza szkoła jest edukacyjną wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców. Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna ściśle ze sobą współpracują i wspierają się w działaniach.

Uczniom proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są wśród nich: przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, sportowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej. Nasi wychowankowie licznie i aktywnie uczestniczą w różnorodnych akcjach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych.